آغاز بازسازی آزمایشگاہ بیمارستان کودکان بھرامی از یکشنبه ۶ دی ماہ از ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظھر

آغاز بازسازی آزمایشگاہ کودکان بھرامی از یکشنبہ ۶ دی ماہ از ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظھر
لباس کار فراموش نشه
اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۹۶۲۳۳۷۲۳ نسرین پور