اجرای برنامه گروه کودکان فرشته اند برای کودکان حاشیه تهران

اجرای برنامه توسط گروه کودکان فرشته اند برای کودکان حاشیه تهران با تشکر فراوان از هلال احمر، سرکارخانم بختیار ارشدی، گروه دارچین، عمو مهرداد و سیلور من