اردوی تفریحی بچه‌های کوره‌های آجر پزی به مناسبت عید قربان