جشن نیمه شعبان گروه کودکان فرشته‌اند در کوره‌های آجر پزی