بهترین خبر برای آنهایی که خندیدن فرشته ها، آرزویشان است

بازارچه خیریه گروه کودکان فرشته اند به نفع کودکان زیر ۱۶ سال.
در تاریخ ۵، ۶ و ۷ اسفند ماه از ساعت ۱۰ الی ۲۲٫
برای دریافت غرفه و اسپانسر جهت فروش محصولات به نفع فرشته ها با خانم جعفری ۰۹۱۹۴۲۲۱۰۵۳ مسئول بازارچه گروه کودکان فرشته اند تماس بگیرید.