مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران