جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گسترده داوطلبین در بیمارستان‌های کودکان تهران برگزار شد