جشن روز بهداشت در مدرسه ایلیا در شهر ری

امروز به مناسبت روز بهداشت و سلامت  با همکاری کمیته اجرایی، برنامه‌ای در مدرسه ایلیا در شهر ری ( مختص کودکان کار) اجرا کردیم.
به تعداد ۴۵۰ عدد پک‌های سلامت (خمیردندان و مسواک) تهیه شد و سخنرانی در این خصوص به دانش آموزان ارائه گردید.