جشن عیادت نوروزی از مراکز و بیمارستان های کودکان

کارناوال شادی کودکان فرشته اند به مناسبت عید نوروز ۹۵ در مکان های زیر جشن برگزار کرد.
۱-مرکز معلولین وحدت
۲-بیمارستان شهدای تجریش
۳-بیمارستان مفید
۴-بیمارستان شریعتی
۵-بیمارستان بهرامی
۶-مرکز نگهداری شبیر