جشن عیادت ھفتگی با ھمراھی موسسه خیریه سیب سرخ

جشن عیادت ھفتگی در بیمارستان کودکان بھرامی با ھمراھی موسسه خیریه سیب سرخ. با تشکر از ھمراھان ھمیشگی.

شماره حساب 302-8100-12978985-1
شماره شبا IR 120570030281012978985101
تهران، خیابان دماوند، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، خیابان کیایی، خیابان انصارالحسین، بیمارستان کودکان بهرامی، دفتر خیریه کودکان فرشته اند. کد پستی: 1641744991 شماره تماس: 77586348-021