جشن عیادت ھفتگی با ھمراھی موسسه خیریه سیب سرخ

جشن عیادت ھفتگی در بیمارستان کودکان بھرامی با ھمراھی موسسه خیریه سیب سرخ. با تشکر از ھمراھان ھمیشگی.

شماره حساب 302-8100-12978985-1
شماره شبا IR 120570030281012978985101
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فتحی، خیابان دهخورقان، پلاک ۱۰، طبقه ۳، واحد ۷ کد پستی: 1676648637 شماره تماس: 77891659-021