جلسه اول کلاس‌های آموزشی خانواده‌ی بزرگ کودکان فرشته‌اند

جلسه اول کلاس‌های آموزشی خانواده‌ی بزرگ کودکان فرشته‌اند با آموزش عمو مهرداد مهربان و ۱۱۰ تن از داوطلبان عزیز.