حضور تیم کودکان فرشته‌اند در مناطق سیل زده گلستان، لرستان و اهواز