معرفی کتاب: بازی درمانی و ارتباط با کودکان

کتاب‌های زیر جهت بهبود ارتباط با کودکان و مهارت بازی درمانی پیشنهاد می‌شوند:

نام کتاب: بازی برای افزایش عزت نفس
نویسنده: جنی موسلی – هلن سونت
ناشر: فراروان
84fa2c

 

نام کتاب: درمان گروهی کودکان با اختلال نافذ رشد (اوتیسم و آسپرگر)
نویسنده: لين آدامز
ناشر: فراروان
ekhtelafeNafez

 

نام کتاب: درمان اختلالات توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال (ADHD)
نویسنده: کیت ای. اسپرر
ناشر: فراروان
darmaneEkhtelaleTavajo

 

نام کتاب: بازی درمانی: هنر برقراری ارتباط
نویسنده: گری لندرت
ناشر: رشد
photo_2016-04-29_23-30-25

 

نام کتاب: 250 بازی 5 دقیقه‌ای با بچه‌ها در خانه و مهد و مدرسه
نویسنده: پترا راین هارد
ناشر: قدیانی
15168_600_800

 

نام کتاب: بازی‌ها: روانشناسی روابط انسانی
نویسنده: اریک برن
ناشر: آسیم
764