کودکان فرشته اند در خبرگزاری ها

مصاحبه مدیرعامل خیریه کودکان فرشته اند؛ سید نصیرالدین موسوی با خبرگزاری مهر و شهروند.

جهت مشاهده متن مصاحبه بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
مشاهده مصاحبه با خبرگزاری مهر کلیک کنید
مشاهده مصاحبه با خبرگزاری شهروند کلیک کنید