در این لحظه اطلاع رسانی جدیدی وجود ندارد

اعلام نیاز هزینه درمان و دارو برای کودکان مبتلا

عليرضا”  بيمار بخش دياليز كه احتياج به عمل دست (رگ مصنوعي جهت انجام دياليز) با مبلغ “نهصد و شصت هزار تومان” دارد.

“فاطمه” به علت اجاره عقب‌افتاده‌ی اين ماه احتياج به مبلغ “چهارصد هزار تومان” دارد.

“رضا” سه‌ساله مبتلا به متابوليك احتياج به دارو به مبلغ “دويست و بيست هزار تومان” دارد.

“امیرمحمد و فاطمه” خواهر و برادري كه احتياج به کلاس‌های گفتاردرمانی به مبلغ “سيصد و شصت هزار” دارند.

“احسان” دوساله مبتلا به ضعف عضلاني شديد احتياج به دارو به مبلغ “صد و پنجاه‌هزار تومان” دارد.

“رضا” بيمار بخش دياليز احتياج به دارو به مبلغ “دويست هزار تومان” دارد.

“نيايش” بيمار بستري در بيمارستان كودكان بهرامي احتياج به مبلغ “دويست و شصت هزار تومان” دارد.

شماره کارت کمک‌های مردمی: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۲۱۸۵۲

بانک پاسارگاد به نام: موسسه کودکان فرشته ایرانیان

لینک پرداخت مستقیم کمک‌های مردمی

بازسازی مرکز ضرغام

جشن روز پرستار