در این لحظه اطلاع رسانی جدیدی وجود ندارد

اعلام نیاز هزینه تأمین دارو

“مريم” ١٣ ساله مبتلا به cp احتياج به کلاس‌های كاردرماني به مبلغ “چهارصد تومان”دارد.

“حميد” ١٤ ساله به علت شكستگي دست احتياج به مبلغ “شش‌صد هزار تومان” جهت درمان دارد.

“ابوالفضل” ٦ ساله مبتلا به cp احتياج به کلاس‌های كاردرماني به مبلغ “چهارصد هزار تومان” دارد.

“مهرسا” بيمار ٧ ساله احتياج به شير خشك مخصوص به مبلغ “صد و چهل هزار تومان” دارد.

نيازمندي ترخيص بيماران بستري در بيمارستان:

“آترينا” مبلغ “دويست و پنجاه‌هزار تومان”

“نوزاد” مبلغ “دويست هزار تومان”

“عليرضا” مبلغ “دويست هزار تومان”

“هليا” مبلغ “دويست هزار تومان”

“نوزادان ٢ قلو” مجموعاً مبلغ “شش‌صد هزار تومان”

 

شماره کارت کمک‌های مردمی: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۲۱۸۵۲

بانک پاسارگاد به نام موسسه کودکان فرشته ایرانیان

لینک پرداخت مستقیم کمک‌های مردمی

موزیک ویدئو کودکان فرشته‌اند

پخش خبر شبکه پنج سیما درباره پروژه ملی روکش سرم

توزیع لباس و پخش ۱۳۰۰ غذا توسط داوطلبان

عکاسی از چهره کودکان بیمار ممنوع