در این لحظه اطلاع رسانی جدیدی وجود ندارد

موزیک ویدئو کودکان فرشته‌اند

پخش خبر شبکه پنج سیما درباره پروژه ملی روکش سرم

توزیع لباس و پخش ۱۳۰۰ غذا توسط داوطلبان

عکاسی از چهره کودکان بیمار ممنوع

مراسم افطار و شب احیا-۲۱ رمضان

مراسم افطار و شب احیا-۱۹ رمضان