در این لحظه اطلاع رسانی جدیدی وجود ندارد

اعلام نیاز هزینه درمان و دارو و ترخیص برای کودکان

شماره کارت کمک‌های مردمی: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۲۱۸۵۲

بانک پاسارگاد به نام موسسه کودکان فرشته ایرانیان

لینک پرداخت مستقیم کمک‌های مردمی

مراسم افطار و شب احیا-۲۱ رمضان

مراسم افطار و شب احیا-۱۹ رمضان

همه به خانه دوست دعوتید

تجلیل از خیریه کودکان فرشته اند

پخت حلیم خیریه کودکان فرشته اند