مراسم افطار و شب احیا در کنار خانواده‌های کودکان مبتلا