بازارچه خیریه کودکان فرشته‌اند با استقبال گسترده خیرین برگزار شد