لیست امتیازات داوطلبین همدان سال ۹۸

لیست همدان

مهدیه رزاقی۱۴
ثنا برخان۱۱
کیارش بخشایی۸
عاطفه بخشی۸
مهسا یوسفی۷
متین نافعیان۷
نفیسه به خبر۶
رامین منصوری۵
سارا قبادی۵
محدثه نرگسی۵
بیتا محمد نظامی۳
قربد عینی۳
فائزه سادات حسینی نیا۳
عرفان امیریان۳
تارا اسدی۳
محدثه دانیالی۲
فاطمه پور ملکی۲
مینا قرائتی۲
زهرا شهیدی۲
زهرا بهرامی۲
مجتبی کرامتی۲
مرتضی زارعی۲
فاطمه شرفی۲
نگین احمدی۲
سینا اسماعیلیان۲
احسان غفوریان۲
مائده حصینی۱
زهرا فدایی۱
شاهین خلجی۱
رسول صوفی۱
امیر حسین جمالی۱
سوگند طاهری۱
ریحانه دانش طلب۱
هومن ضبیحی۱
امیر باقری۱
سحر مهران۱
شقایق پیرانی۱
فرزانه حاصلی۱
مریم مرادی۱
علیرضا منصوری۱
سپیده روشن۱
خورشید فراشی۱
ریحانه صالح۱
محمد رضا فایل محمدی۱
مهدی رضوی۱
پریا محمدی۱
مهسا فریدونی۱
نعیمه به خبر۱
علی ذوقی۱
پریناز خجسته۱
مهران حسنی۱
سارا مترجم۱
ریحانه همتی۱