لیست امتیازات داوطلبین سنندج سال ۹۸

بابک قدیرزاده۱۰
شینا زارعی۹
آرزو نادری۸
رضوان حیدریان۷
مریم امینی۷
نرگس احمدی۶
عذرا بسطامی۵
مینا فیض۳
امیرحسین آذرمی۳
احمدرضا فراش زاده۳
نسیم بایزیدی۲
طیبه وهابی۲
مبین عظمی۲
فاطمه سبزی۲
فاطمه مومنی 2
پرستو طهماسبی۲
سبحان مرادی۱
مهراز گلشنی۱
مائده سوری۱
پدرام عطاپور۱
نیلوفر کارگر۱
فرشید غلامی۱
ثمین جولای ثانی۱
بشری یزدانی۱
محدثه نوفلی۱
سمیرا شیاسی۱
مائده الهی۱
نازنین عربی۱
ارغوان محمدی۱
مهرداد احسن۱
شعله فولادی۱