لیست امتیازات داوطلبین سنندج سال ۹۸

داوطلبین سنندج  
شینا زارعی ۱۲
بابک قدیرزاده ۱۲
آرزو نادری ۱۱
نرگس احمدی ۹
مریم امینی ۹
رضوان حیدریان ۷
عذرا بسطامی ۵
امیرحسین آذرمی ۵
مینا فیض ۴
ارغوان محمدی ۴
یاسمن قریشی ۴
احمدرضا فراش زاده ۳
محدثه نوفلی ۳
نسیم بایزیدی ۲
طیبه وهابی ۲
مبین عظمی ۲
فاطمه سبزی ۲
فاطمه مومنی  ۲
مهرداد احسن ۲
پرستو طهماسبی ۲
سارا حامدیفر ۲
هاوین حاجی میرزایی ۲
کیمیا قادرحاجی ۲
سوما رحمانی ۲
سبحان مرادی ۱
مهراز گلشنی ۱
مائده سوری ۱
پدرام عطاپور ۱
نیلوفر کارگر ۱
فرشید غلامی ۱
ثمین جولای ثانی ۱
بشری یزدانی ۱
سمیرا شیاسی ۱
مائده الهی ۱
نازنین عربی ۱
شعله فولادی ۱
مبینا یوسفی ۱