لیست امتیازات داوطلبین ارومیه سال ۹۸

داوطلبین ارومیه
عرفان مناف زاده۶
سحر مجیدی۶
ارشیا شانه چیان۵
فاطمه آمون۴
علی صباحی۴
محمد امین بیشداد۴
سهیل مجیدی۴
فائزه قادری۳
فائزه کوروش۳
سیمین میلان۳
مهتاب اسماعیلی۲
مهرداد جمشیدی۲
سودا مجرلو۲
آی نور آهن فروش۲
محدثه حسینی۲
لیلا آرمند۱
شکیلا احمدی۱
سحر اسماعیلی۱
بیتا بهزاد۱
مهتاب میرنامی۱
ماهان احمدزاده۱
هیراد طهماسبی۱
رقیه بیشداد۱
تبسم گل سرخ۱