لیست امتیازات داوطلبین ارومیه سال ۹۹

داوطلبین ارومیه 
نسا علیزاده۱۵
عرفان مناف زاده۱۴
ارشیا شانه چیان۱۰
دانا احمدی۹
فاطمه میرزایی۸
علی صباحی۶
نگین رشیدی۶
اسرا احمدی لاوین۵
فائزه کوروش۵
اسما اصغری۵
اسما اصولی۴
علیرضا رهبر۳
جلال الدین مرادی۳
امیر حسین علی نژاد۳
شقایق احمدی اقدم۲
محمد پارسا۲
گلناز روشنی میلان۲
الناز یوسفی چوبتراش۲
آرمین محمدی۲
ندا پورعلیزاده۱
سمانه همتی۱
پوریا رخسار طلب۱
کیمیا قادری۱
مهربانو حسینی راد۱
ندا علیزاده۱
مریم حسین نژاد۱
نسا ناجی۱
سمانه اصغری۱
سارا رادفر۱
ماهان احمدزاده۱