لیست امتیازات داوطلبین ارومیه سال ۹۸

ارشیا شانه چیان۵
علی صباحی۴
فاطمه آمون۳
فائزه قادری۳
فائزه کوروش۳
محمد امین بیشداد۳
عرفان مناف زاده۳
سحر مجیدی۳
مهتاب اسماعیلی۲
مهرداد جمشیدی۲
سودا مجرلو۲
سیمین میلان۲
لیلا آرمند۱
شکیلا احمدی۱
سحر اسماعیلی۱
بیتا بهزاد۱
مهتاب میرنامی۱
ماهان احمدزاده۱
هیراد طهماسبی۱
آی نور آهن فروش۱
محدثه حسینی۱
سهیل مجیدی۱
رقیه بیشداد۱