لیست امتیازات داوطلبین ارومیه سال ۹۸

داوطلبین ارومیه  
ارشیا شانه چیان ۷
عرفان مناف زاده ۶
سحر مجیدی ۶
فاطمه آمون ۵
فائزه کوروش ۴
علی صباحی ۴
محمد امین بیشداد ۴
سهیل مجیدی ۴
مهتاب اسماعیلی ۳
فائزه قادری ۳
آی نور آهن فروش ۳
سیمین میلان ۳
مهرداد جمشیدی ۲
ماهان احمدزاده ۲
سودا مجرلو ۲
محدثه حسینی ۲
لیلا آرمند ۱
شکیلا احمدی ۱
سحر اسماعیلی ۱
بیتا بهزاد ۱
مهتاب میرنامی ۱
هیراد طهماسبی ۱
رقیه بیشداد ۱
تبسم گل سرخ ۱
فاطمه میرزایی ۱
دانا احمدی ۱
شقایق احمدی قدم ۱
نسترن رجبی ۱