اجرای برنامه توسط گروه کودکان فرشته اند برای کودکان حاشیه تهران با تشکر فراوان از هلال احمر، سرکارخانم بختیار ارشدی، گروه دارچین، عمو مهرداد و سیلور من