نیرو های علاقه مند به شرکت در این امر خیر با خانم نسرین پور تماس حاصل فرمایند 09196233723