بازارچه خیریه گروه کودکان فرشته اند به نفع کودکان زیر 16 سال. در تاریخ 5، 6 و 7 اسفند ماه از ساعت 10 الی 22. برای دریافت غرفه و اسپانسر جهت فروش محصولات به نفع فرشته ها با خانم جعفری 09194221053 مسئول بازارچه گروه کودکان فرشته اند تماس بگیرید.