کارناوال شادی کودکان فرشته اند به مناسبت عید نوروز 95 در مکان های زیر جشن برگزار کرد. 1-مرکز معلولین وحدت 2-بیمارستان شهدای تجریش 3-بیمارستان مفید 4-بیمارستان شریعتی 5-بیمارستان بهرامی 6-مرکز نگهداری شبیر