جلسه اول کلاس‌های آموزشی خانواده‌ی بزرگ کودکان فرشته‌اند با آموزش عمو مهرداد مهربان و 110 تن از داوطلبان عزیز.