کتاب‌های زیر جهت بهبود ارتباط با کودکان و مهارت بازی درمانی پیشنهاد می‌شوند: نام کتاب: بازی برای افزایش عزت نفس نویسنده: جنی موسلی - هلن سونت ناشر: فراروان 84fa2c   نام کتاب: درمان گروهی کودکان با اختلال نافذ رشد (اوتیسم و آسپرگر) نویسنده: لين آدامز ناشر: فراروان ekhtelafeNafez   نام کتاب: درمان اختلالات توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال (ADHD) نویسنده: کیت ای. اسپرر ناشر: فراروان darmaneEkhtelaleTavajo   نام کتاب: بازی درمانی: هنر برقراری ارتباط نویسنده: گری لندرت ناشر: رشد photo_2016-04-29_23-30-25   نام کتاب: 250 بازی 5 دقیقه‌ای با بچه‌ها در خانه و مهد و مدرسه نویسنده: پترا راین هارد ناشر: قدیانی 15168_600_800   نام کتاب: بازی‌ها: روانشناسی روابط انسانی نویسنده: اریک برن ناشر: آسیم 764