گروه خیریه کودکان فرشته اند محرم ۹۳ در بیمارستان بهرامی حلیم پختند.

[iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YgozZ/vt/frame" allowfullscreen="allowfullscreen" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"]