مصاحبه مدیرعامل خیریه کودکان فرشته اند؛ سید نصیرالدین موسوی با خبرگزاری مهر و شهروند. جهت مشاهده متن مصاحبه بر روی لینک های زیر کلیک کنید. مشاهده مصاحبه با خبرگزاری مهر کلیک کنید مشاهده مصاحبه با خبرگزاری شهروند کلیک کنید