تیم آموزش

موسسه خیریه کودکان فرشته‌ ایرانیان Previous Next خیریه کودکان فرشته‌اند  موسسه ملی کودکان فرشته ایرانیان

ادامه مطلب
کمک به نیازمندان
اخبار
اشکان عزیزنژاد
تیم فرهنگی

معرفی تیم فرهنگی یکی  از مسئولیت ها و وظایف ما  در جامعه فرهنگ سازیه و

ادامه مطلب
تیم مددکاری

معرفی تیم مددکاری تیم مددکاری خیریه کودکان فرشته اند  از سال ۱۳۹۴ باهدف حمایت از

ادامه مطلب