سلام دوست خوبم

به خانواده کودکان فرشته اند خوش آمدین ما خیلی خوشحالیم که شماعضوی از خانواده ما می شوید.

لطفا برای همراهی بیشتر خودتون با خیریه فرم این صفحه رو با دقت کامل پر بفرمایید.

از زمانی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم

این تصویر به سایر اعضاء نشان داده می شود. (باید رسمی و 4*3 باشد)