معاونت ملی

وظایف

 • نظارت بر عملکرد و تعامل اعضا در تیم هیئت مدیره و تیم مسئولین نمایندگی‌ها
 • تهیه مقررات اصلی تیم ملی و ارائه آن به نمایندگان
 • حضور در جلسات معاونین و مطرح کردن مشکلات و پیگیری امور از مدیر عامل خیریه
 • مشاوره، توجیه، و حمایت مسئولین در ارائه پروژه‌های جدید و ناآشنا
 • پیگیری امور اداری و مالی نمایندگی‌ها از معاونت‌های دیگر
 • دریافت گزارش سه ماهه از نمایندگی‌ها و مطالعه و بررسی آن‌ها به طور مجزا
 • دریافت گزارش‌های ماهانه از عملکرد هر یک از نمایندگی‌ها و مطالعه و بررسی آن‌ها
 • دریافت و بررسی پروپوزال‌های مالی و غیر مالی نمایندگی‌ها
 • بررسی و تأیید نامه‌های اداری نمایندگی‌ها
 • پیگیری امور اداری در صورت پیشامد موضوع خاص و ضرورت مطرح شدن قبل از جلسه ماهانه
 • برگزاری کلاس‌های آموزشی با اساتید جهت رشد نمایندگی‌ها
 • پیگیری کارها و مشکلات نمایندگی‌ها و همراهی با نماینده نمایندگی برای عملکرد بهتر
 • پیگیری درخواست نمایندگی‌های جدید و برگزاری جلسات توجیهی اولیه و ارائه توضیحات روال همکاری و حمایت از تیم تا زمان دریافت نمایندگی
 • طرح پروژه‌های ملی و پیگیری آن‌ها تا زمان ارائه

اعضای اصلی معاونت ملی

یاسمن فرهادی

مسئول تیم

فاطمه جوکار

معاون تیم

فاطمه زهرا قهرودی

معاون تیم

فاطمه حاجی مرادخانی

معاون تیم