امروز تصمیم گرفتیم سری اول در بطری ھای جمع آوری شدہ رو بفروشیم و اولین کمک به کودکان از این طریق صورت بگیرہ، لطفا اگه دری جمع آوری کردید طی یکی دو ھفته آیندہ به دست ما برسونید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۴۲۰۲۰۶۰ آقای موسوی مسئول گروه خیریه تماس بگیرید . خیلیییییی ممنوووون