نمایندگی همدان

اطلاعات مرکز

  • شهر: همدان
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۶
  • تعداد تیم‌های فعال: ۹
  • تعداد اعضای فعال: ۴۳۰

تیم‌های فعال در همدان

اعضای اصلی مرکز همدان

محمدعرفان جیحونیان

مسئول نمایندگی

زهرا احمدی

مسئول نمایندگی