نمایندگی خراسان رضوی

اطلاعات مرکز

  • شهر: مشهد
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹
  • تعداد تیم‌های فعال: ۹
  • تعداد اعضای فعال: ۱۴۱

تیم‌های فعال در خراسان رضوی

اعضای اصلی مرکز مشهد

زهرا محمدی مفرد

مسئول نمایندگی