نمایندگی مازندران

اطلاعات مرکز

  • شهر: ساری
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۶
  • تعداد تیم‌های فعال: ۱۳
  • تعداد اعضای فعال: ۴۳۰

تیم‌های فعال در مازندران

اعضای اصلی مرکز ساری

دنیا ماهفروزی

مسئول نمایندگی

خانم محمدپور

مسئول نمایندگی