نمایندگی خراسان شمالی

اطلاعات مرکز

  • شهر: بجنورد
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹
  • تعداد تیم‌های فعال: ۸
  • تعداد اعضای فعال: ۱۲۰

تیم‌های فعال در خراسان شمالی

اعضای اصلی مرکز بجنورد

محدثه حیدری

مسئول نمایندگی

علی کاوه

مسئول نمایندگی