نمایندگی‌های مؤسسه در سراسر ایران

داوطلبین کودکان فرشته‌اند در ۱۲ استان کشور در حال فعالیت هستند: