نمایندگی کردستان

اطلاعات مرکز

  • شهر: سنندج
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۷
  • تعداد تیم‌های فعال: ۹
  • تعداد اعضای فعال: ۲۵۰

تیم‌های فعال در کردستان

اعضای اصلی مرکز سنندج

محمدحسین سیادتی

مسئول نمایندگی

نرگس احمدی

مسئول نمایندگی