نمایندگی گلستان

اطلاعات مرکز

  • شهر: گرگان
  • سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹
  • تعداد تیم‌های فعال: ۱۱
  • تعداد اعضای فعال: ۲۴۴

تیم‌های فعال در گلستان

اعضای اصلی مرکز گرگان

هانیه کریمی

مسئول نمایندگی

فاطمه خسروی

مسئول نمایندگی