نمایندگی قم

اطلاعات مرکز

  • شهر: قم
  • سال شروع فعالیت: ۱۴۰۰
  • تعداد تیم‌های فعال: ۵
  • تعداد اعضای فعال: ۲۶

تیم‌های فعال در قم

اعضای اصلی مرکز قم

فاطمه مالمیر

مسئول نمایندگی

مهدیه رفیعی

مسئول نمایندگی