تیم آموزش

موسسه خیریه کودکان فرشته‌ ایرانیان Previous Next خیریه کودکان فرشته‌اند  موسسه ملی کودکان فرشته ایرانیان

ادامه مطلب
کمک به نیازمندان
اخبار
اشکان عزیزنژاد
تیم فرهنگی

فرهنگ، قلب هر خانواده و جامعه! تیم فرهنگی رو تشکیل دادیم که دنیا بدونه هنوزم

ادامه مطلب
پرداخت هزینه درمان
اخبار
اشکان عزیزنژاد
تیم بازارچه

فکر کنم اگه بدونی بازارچه ما چطوریاست؛ خیلی مشتاق همراهیمون بشی سال ۹۲ بود که

ادامه مطلب
تیم طراحی

حتما به طراحی علاقه داری که تا اینجا اومدی! معرفی هویت خانوادمون، بزرگ تر شدنش

ادامه مطلب
تیم آموزش

معرفی تیم آموزش تیم آموزش در بیمارستان های کودکان، مراکز بهزیستی و مراکز نگهداری کودکان

ادامه مطلب